Advokat Kjell Holden 
MNA
med møterett for høyesterett